Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportverenigingen in Nederland (2018)

veerkrachtige verbanden voor sport, brancherapport sport

Dit Brancherapport Sportverenigingen in Nederland brengt de actuele situatie en de uitdagingen van de sportverenigingen in beeld: hoe staan de clubs ervoor wat betreft de ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader, financiën en in hoeverre zijn de clubs in staat in te spelen op maatschappelijke ambities om toegankelijk te zijn voor iedereen en een bijdrage te leveren aan beleid op andere gebieden, zoals in het sociaal domein.

Het Brancherapport brengt kengetallen en statistieken over sportverenigingen bijeen, maar geeft ook analyses van de manier waarop verenigingen functioneren in hun maatschappelijke context. Op basis van alle bijdragen wordt in het slothoofdstuk antwoord gegeven op de probleemstelling van dit boek: “Zijn de werkingsprincipes van de sportverenigingen houdbaar in het licht van een door individualisering en commercialisering veranderende maatschappij, en zo ja hoe?”

Het Brancherapport Sportverenigingen is hier te bestellen. 

Literatuurverwijzing: Lucassen, J.M.H., Roest, J. van der, Brandsema, A., Davids, A., Elling, A., Haar, M. ter, ... Waardenburg, M. (2018). Sportverenigingen in Nederland: veerkrachtige verbanden voor sport, brancherapport sport. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-0122 Beschikbaar
Mulier instituut SPVERE-0023 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-B163 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving