Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportvervoer voor mensen met een beperking (2018)

Voor mensen met een beperking is sporten geen vanzelfsprekendheid. De mogelijkheid om zich (zelfstandig) te verplaatsen (vervoer) is een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de samenleving in het algemeen, en sportdeelname in het bijzonder. In Nederland bestaan een aantal vervoersregelingen voor mensen met een beperking. Voor alle regelingen geldt dat het een oplossing moet zijn voor hen die niet met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen. In deze factsheet lees je meer informatie over de doelgroep, hun sportdeelname, sportvervoer en voorbeelden van vervoersinitiatieven.

Literatuurverwijzing: Stichting Special Heroes Nederland, & Kenniscentrum Sport (2018). Sportvervoer voor mensen met een beperking. Stichting Special Heroes Nederland.

Omschrijving