Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportvisie Amsterdam 2025 (2016)

de sportieve stad

Organisatie(s): Gemeente Amsterdam

Deze sportvisie beschrijft het kader voor het sportbeleid in de gemeente Amsterdam voor de komende jaren. Het is nadrukkelijk een kader dat ruimte laat voor maatwerk. Maatwerk in de stadsdelen en gebieden, maatwerk in de plannen voor de groei van de stad, maatwerk bij het doorontwikkelen van de participatiemaatschappij, et cetera. De Sportieve Stad schetst de kracht van sport voor de stad en de manier waarop Amsterdam van deze kracht gebruik wil maken. Daarin wordt voortgebouwd op het sportbeleid van de afgelopen jaren en de samenwerking met het brede sportnetwerk in Amsterdam en breder in heel Nederland. Men legt een aantal nieuwe accenten. Bijvoorbeeld door meer gebiedsgericht te gaan werken in de sportstimulering en nog meer bij te dragen in de aanpak van sociale problemen in de stad. Men biedt openingen aan anders georganiseerde en commerciële sportaanbieders die willen bijdragen om meer sport beter te ontsluiten voor de Amsterdammer en men zet in op meer betrokkenheid en investeringen vanuit het bedrijfsleven. Op één domein is vooral de gemeente aan zet: het borgen en integreren van sportieve en beweegvriendelijke ruimte in de groeiende metropool. Dit moet aan de voorkant van planvorming gebeuren, eenmaal volgebouwde ruimte wordt immers nooit meer ruimte voor sport.

Literatuurverwijzing: Gemeente Amsterdam (2016). Sportvisie Amsterdam 2025: de sportieve stad. Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

Omschrijving