Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportwetenschappelijke onderzoekingen 2 (1978)

aan sport georiënteerd bewegingsonderwijs, in het spanningsveld van aanpassing en kritiek

Auteur(s): Bart Crum

De doelstelling van de studie van deze dissertatie kan in drie delen worden gesplitst: (1) het leveren van een bijdrage aan de opbouw van een vakdidactische theorie, die de practicus concrete hulp biedt bij het vormgeven van aan sport georiënteerd bewegingsonderwijs; (2) het diagnosticeren, tegen het licht van de ontwikkelde theorie, van feitelijk aanwezige kwalitatieve relaties tussen sport, schoolsport en bewegingsonderwijs; (3) het in kaart brengen van een aantal kwantitatieve aspecten van de schoolsport en het sportonderwijs.

Literatuurverwijzing: Crum, B.J. (1978). Sportwetenschappelijke onderzoekingen 2: aan sport georiënteerd bewegingsonderwijs, in het spanningsveld van aanpassing en kritiek. Haarlem: De Vrieseborch.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-0069 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving