Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportwetgeving op nationaal niveau gewenst? (2003)

notitie naar aanleiding van de motie Rijpstra/Middel

Auteur(s): Heiko van Staveren

In de motie van de kamerleden Rijpstra en Middel uit december 2001 wordt de vraag gesteld naar de wenselijkheid op nationaal niveau tot sportwetgeving te komen waarin naast de Europese dimensie ook onderwerpen als doping, financiering, accommodaties en commercialisering in de sport aan de orde komen. In de notitie, geschreven naar aanleiding van de motie, wordt gekeken naar de wenselijkheid van de motie. Het blijkt dat er onvoldoende redenen zijn aan te voeren dat het wenselijk is tot de sportspecifieke wetgeving te komen die de kamerleden voorstellen.

Literatuurverwijzing: Staveren, H.T. van (2003). Sportwetgeving op nationaal niveau gewenst?: notitie naar aanleiding van de motie Rijpstra/Middel. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut POLI-TB-0002 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving