Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Stap voor stap naar een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren (2024)

lessen uit de JOGG-aanpak

De JOGG-aanpak draagt bij aan een gezondere leefomgeving van kinderen en jongeren. Maar dat lukt nog niet op alle plekken. Voor meer impact is het vooral belangrijk partijen voor wie gezonde leefstijl geen onderdeel is van hun ambities beter mee te krijgen. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van het Mulier Instituut, AmsterdamUMC en ErasmusMC.

Voor bijvoorbeeld scholen en maatschappelijke organisaties past een gezonde leefomgeving al goed bij hun doelen. Voor private partijen zoals supermarkten en horeca vaak niet. Die zijn daardoor lastiger mee te krijgen. Dat is wel nodig om de impact van JOGG te vergroten.

JOGG-aanpak zorgt voor veranderingen
Op de lange termijn zorgt de JOGG-aanpak voor:

  • eigenaarschap bij stakeholders voor de gezonde leefomgeving;
  • veranderingen in beleid van organisaties en gemeenten om gezonde keuzes te stimuleren;
  • integrale samenwerking tussen lokale stakeholders.

Veranderingen in leefstijlgedrag en overgewicht bij kinderen en jongeren zijn niet aangetoond.

Verandering is proces van lange adem Het proces naar een gezonde leefomgeving vraagt een lange adem en bestaat uit kleine stappen. In eerste instantie ontstaat via laagdrempelige projecten bewustzijn en draagvlak bij stakeholders om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving. Daarna volgen langzaam eigenaarschap en veranderingen in beleid.

Lokale JOGG-teams dragen bij aan en versnellen dit proces door:

  • te faciliteren;
  • stakeholders aan te sporen;
  • successen zichtbaar te maken;
  • positieve associaties met JOGG te creëren en
  • stakeholders te verbinden.

Landelijke maatregelen nodig
De JOGG-aanpak alléén is niet genoeg om grote impact te maken op leefstijl en overgewicht. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen nodig vanuit de landelijke overheid. Zij moet lokale inzet mogelijk maken en de inzet op een gezonde leefomgeving minder vrijblijvend maken.

Verschillende onderzoeksmethoden
Een gezonde leefomgeving creëren is complex. De onderzoekers gebruikten daarom verschillende onderzoeksmethoden om te onderzoeken hoe de JOGG-aanpak werkt en wat deze oplevert: vergelijkende casestudies, interviews en analyses van data.

Literatuurverwijzing: Huiberts, I., Collard, D.C.M., Singh, A.S., Lenthe, F.J. van, & Chinapaw, M.J.M. (2024). Stap voor stap naar een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren: lessen uit de JOGG-aanpak. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-1057 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving