Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Stap voor stap naar een gezonder leven voor iedereen (2021)

inaugurele rede

Auteur(s): Gerda Nagelhout

Deze oratie is gehouden in het kader van de leerstoel Gezondheid en welzijn van mensen met een lagere sociaaleconomische positie aan de Universiteit Maastricht. Nagelhout wil onderzoek doen gericht op de mensen voor wie gezond leven het lastigste is. En daarbij niet alleen focussen op het effect van interventies, maar ook op bereik, proces, mechanismen en implementatie. Het onderzoek zou daarbij steeds participatiever en inclusiever moeten zijn.

Literatuurverwijzing: Nagelhout, G. (2021). Stap voor stap naar een gezonder leven voor iedereen: inaugurele rede. Maastricht: Universiteit Maastricht.

Omschrijving