Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Staphorst ‘voor elkaar!’ (2017)

ontwerp omgevingsvisie

De Omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar!’ omvat drie verbindende thema’s die de kapstok vormen voor het integraal werken binnen de gemeente. De gemeente wil niet alleen integraal opereren binnen de fysieke leefomgeving, maar ook het fysieke en sociale domein met elkaar verbinden. Daarom is het van belang sector-overstijgende thema’s te formuleren die door de sectoren heen lopen en met het ene been in het sociale en met het andere been in het fysieke domein staan. Dit zijn in Staphorst:

  • Innovatieve plattelandseconomie; de economie kent een sterke fysieke component (bedrijventerreinen), maar ook een sterke sociale kant (arbeidsmarkt).
  • Gezonde en dynamische samenleving; dit lijkt op het eerste gezicht misschien vooral een sociaal thema, maar gezondheid heeft ook een belangrijke fysieke component, in de vorm van beweegvriendelijke omgeving en goede leefomstandigheden. 
  • Verantwoord vernieuwen; dit gaat over het op een manier vernieuwen van de fysieke leefomgeving die oog heeft voor duurzaamheid, het culturele erfgoed, de ruimtelijke kwaliteit en de andere twee sector-overstijgende thema’s. 
Literatuurverwijzing: (2017). Staphorst ‘voor elkaar!’: ontwerp omgevingsvisie. Staphorst: Gemeente Staphorst.

Omschrijving