Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Stappenplan bij re-integratie (z.j.)

Een schematisch overzicht van de te ondernemen stappen bij langdurig ziekteverlof. Per week, vanaf de eerste ziektedag, is aangegeven wat er gedaan zou moeten worden.

Literatuurverwijzing: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) Stappenplan bij re-integratie. Zeist: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO).

Omschrijving