Spring naar content
Terug naar de kennisbank

State of art (1999)

allochtonen en vrijwilligerswerk

Auteur(s): Peter-Jan Mol

Deze ‘state of art’ zal ingaan op de relatie tussen allochtonen en vrijwilligerswerk in de sport. Dit wordt gedaan aan de hand van een literatuuroverzicht van dit thema. Het stuk geeft de lezer inzicht in de onderzoeken en projecten op het terrein van allochtonen en vrijwilligerswerk, met name in de sport.

Literatuurverwijzing: Mol, P. (1999). State of art: allochtonen en vrijwilligerswerk. 's-Hertogenbosch: Diopter-Janssens & Van Bottenburg.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-30 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving