Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Stats & stories - hiv (2016)

uitkomsten sport in tijden van ziekte

Deze publicatie komt voort uit het onderzoek Sport in Tijden van Ziekte. Dit is een onderzoek naar verhalen over sport en bewegen bij chronische ziekte, specifiek gericht op betekenisgeving en zorgverlening. Centraal in deze publicatie staan verhalen van mensen met hiv en ervaringen van hun zorgverleners. De onderzoekers willen hiermee bijdragen aan (h)erkenning van verschillende typen ‘sport-ziekteverhalen’ en aan verdere ontwikkeling van zorgverlening op het gebied van bewegen en sport. De drie typen ziekteverhalen van Arthur Frank (1995) – terugkeer, zoektocht en chaos – vormen een belangrijk analysekader. Dit is een onderzoek van de afdeling Metamedica van VUmc en het Mulier Instituut in samenwerking met diverse consortiumpartners, waaronder de Hiv vereniging Nederland en de beroepsvereniging voor Verpleegkundig Consulenten Hiv, en subsidie van NWO. Op basis van de resultaten concluderen de onderzoekers diverse verbeterpunten voor de kwaliteit van begeleiding in relatie tot bewegen en sport.

Literatuurverwijzing: Wisse, E., Elling, A., Overtoom, S., Stuij, M., & Abma, T. (2016). Stats & stories - hiv: uitkomsten sport in tijden van ziekte. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEZO-TB-0013 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-438 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving