Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Stats & stories - hiv (samenvatting) (2016)

Deze publicatie komt voort uit het onderzoek Sport in Tijden van Ziekte. Dit is een onderzoek naar verhalen over sport en bewegen bij chronische ziekte, gericht op betekenisgeving en zorgverlening. Centraal in deze publicatie staan verhalen van mensen met hiv en ervaringen van hun zorgverleners. De onderzoekers willen bijdragen aan (h)erkenning van verschillende typen ‘sport-ziekteverhalen’ en aan de ontwikkeling van zorgverlening op het gebied van bewegen en sport. De drie typen ziekteverhalen van Arthur Frank (1995) – terugkeer, zoektocht en chaos – vormen een belangrijk analysekader. Dit is een studie van de afdeling Metamedica van VUmc en het Mulier Instituut in samenwerking met diverse consortiumpartners en subsidie van NWO. Op basis van de resultaten concluderen de onderzoekers dat meer algemene en specifieke aandacht voor bewegen en sport wenselijk is in het behandeltraject van mensen met hiv. Een belangrijke stap daarbij is bundeling van de aanwezige (wens)expertise over bewegen/sport vanuit ervaringsdeskundigen en hiv behandelaren/-begeleiders en samenwerking met relevante partners.

Literatuurverwijzing: Elling, A., Wisse, E., & Overtoom, S. (2016). Stats & stories - hiv (samenvatting). Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving