Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Stats & stories - mensen met diabetes type 2 (2016)

uitkomsten sport in tijden van ziekte - diabetes, deel 1

Deze publicatie komt voort uit het onderzoek Sport in Tijden van Ziekte. Dit is een onderzoek naar verhalen over sport en bewegen bij chronische ziekte, specifiek gericht op betekenisgeving en zorgverlening. Centraal in deze publicatie staan verhalen van mensen met diabetes type 2 en ervaringen van hun zorgverleners. De onderzoekers willen hiermee bijdragen aan (h)erkenning van verschillende typen ‘sport-ziekteverhalen’ en aan verdere ontwikkeling van zorgverlening op het gebied van bewegen en sport. De drie typen ziekteverhalen van Arthur Frank (1995) – terugkeer, zoektocht en chaos – vormen een belangrijk analysekader. Dit is een onderzoek van de afdeling Metamedica van VUmc en het Mulier Instituut in samenwerking met diverse consortiumpartners, waaronder de Nederlandse Diabetes Federatie en de Bas van de Goor Foundation, met subsidie van NWO. Op basis van de resultaten concluderen de onderzoekers dat een narratieve benadering – dat wil zeggen: aansluiten op de betekenissen van diabetes, sport, bewegen en andere elementen in iemands verhaal en vervolgens samen zoeken naar wat bij iemand op een bepaald moment in het leven past – essentieel is. Of, bij gebrek aan tijd hiervoor of kennis hierover, doorverwijzen naar iemand die wel kan helpen. Want er is geen standaardmethode om begeleiding naar (ander) sport- en beweegaanbod goed aan te laten sluiten op een individueel verhaal; dit vraagt om maatwerk, waarbij moet worden gekeken naar welke vorm van begeleiding op een specifiek moment bij een individu past.   

Literatuurverwijzing: Stuij, M., Elling, A., & Abma, T. (2016). Stats & stories - mensen met diabetes type 2: uitkomsten sport in tijden van ziekte - diabetes, deel 1. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEZO-TB-0013 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-437 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving