Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl in het mbo (2021)

De afgelopen jaren is binnen verschillende landelijke beleidsregelingen aandacht geweest voor een gezonde leefstijl onder studenten van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het onderzoek ‘Bewegen, sport en gezonde leefstijl in het middelbaar beroepsonderwijs’ van het Mulier Instituut wordt geconcludeerd dat deze beleidsregelingen op sommige gebieden hun vruchten lijken af te werpen. Op een aantal andere punten lijkt de situatie beperkt veranderd.

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek worden in dit artikel uit het vaktijdschrift Magazine Lichamelijke Opvoeding besproken. Het artikel is gepubliceerd in nummer 3 van april 2021.

Literatuurverwijzing: Vrieswijk, S., Lucassen, J.M.H., & Slot-Heijs, J.J. (2021, april). Steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl in het mbo. Lichamelijke opvoeding 109 (pp. 18-19)

Omschrijving