Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl in het mbo (2021)

De afgelopen jaren is binnen verschillende landelijke beleidsregelingen aandacht geweest voor een gezonde leefstijl onder studenten van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), zoals binnen de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL). In een  recent onderzoek van het Mulier Instituut1 wordt geconcludeerd dat deze beleidsregelingen op sommige gebieden hun vruchten lijken af te werpen. Op een aantal andere punten lijkt de situatie beperkt veranderd en liggen er nog genoeg kansen voor het (gezondheids)beleid op mbo-locaties. Zo lijkt de aandacht voor bewegen te verslappen. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek worden in dit artikel besproken.

onderzoek, mbo, gezonde leefstijl

Literatuurverwijzing: Vrieswijk, S., Lucassen, J.M.H., & Slot, J. (2021, april). Steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl in het mbo. Lichamelijke Opvoeding 109

Omschrijving

 • Jaar:
  2021
 • Plaats:
  Zeist
 • Uitgever(s):
  KVLO
 • Mediumsoort:
  Artikel in vaktijdschrift
 • Tijdschrift:
  Lichamelijke Opvoeding