Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Stichtse Vecht meer in beweging 2021-2025 (2021)

sport- en beweegnota

Deze nota ‘Stichtse Vecht meer in beweging’ wordt vastgesteld voor de periode 2021 tot en met 2025. Het laat zien op welke 6 speelvelden de gemeente zich de komende vier jaar gaat richten om sport en bewegen meer te bevorderen. De speelvelden zijn:

1: Sportstimulering;
2. Sport en onderwijs;
3: Sportverenigingen;
4: Sportaccommodaties;
5. Sport en bewegen in de openbare ruimte
6. Sport en bewegen als middel

Literatuurverwijzing: (2021). Stichtse Vecht meer in beweging 2021-2025: sport- en beweegnota. Maarssen:

Omschrijving