Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Strategisch huisvestingsplan sport 2020-2023 (2018)

Dit strategisch huisvestingsplan Sport (SHP-Sport) geeft een meerjarig overzicht van de investeringsopgave in sportaccommodaties voor de periode van 2020-2023. Het plan beantwoordt de vraag wat nodig is om de sportinfrastructuur mee te ontwikkelen met de groei van de stad en te voorzien van de benodigde kwaliteitsimpuls. Het gaat in op de vraag wat het veranderend sportlandschap betekent voor de ruimtebehoefte van sport zowel kwantitatief als kwalitatief (inclusief en duurzaam). Het SHP-Sport laat zien welke ruimteclaims, huisvestings-, beheer-, exploitatie- en organisatiekosten nodig zijn. We willen op peil houden wat we hebben, waar nodig en mogelijk voorzieningen verbeteren en intensiveren, en investeringen doen om mee te kunnen gaan in de groei van de stad. Bij dat laatste is de sportnorm uitgangspunt. 

Literatuurverwijzing: (2018). Strategisch huisvestingsplan sport 2020-2023. Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

Omschrijving