Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Struggles for success (2017)

youth work rituals in Amsterdam and Beirut

Auteur(s): Sebastian Abdallah

Steeds meer jongeren in grote steden kampen met maatschappelijke omstandigheden en sociale dynamieken die hen op verschillende manieren overweldigen. In sommige gevallen weten jongeren zich uit deze achterstanden te ontworstelen en krijgen ze zicht op een beter leven. Dit onderzoek is ontstaan vanuit jongerenwerk-settings waarin jongerenwerkers dagelijks met deze jongeren te maken hebben. In de interacties bleek hoezeer positieve emoties en beleving samenhingen met perspectief houden, de energie om wel of geen initiatief te nemen, en wat deze zaken met succes en succeservaringen te maken hebben.

De hoofdvragen zijn daarom: Hoe ervaren jongeren in maatschappelijk kwetsbare omstandigheden in Amsterdam en Beiroet succes? Hoe dragen deze ervaringen bij aan opluchting van en verheffing uit die omstandigheden? Welke bijdrage leveren jongerenwerkers aan die ervaringen en processen?

De studie richt zich op jongeren in Amsterdam en Beiroet. De vergelijking komt voort uit de aanvankelijke ontdekking dat belevingen van achterstand, kwetsbaarheid, strijd en succes in uiteenlopende situaties op vergelijkbare manieren speelden.

Literatuurverwijzing: Abdallah, S. (2017). Struggles for success: youth work rituals in Amsterdam and Beirut. Abdallah, S.E.

Omschrijving