Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Subsidieregeling sociale basis (2019)

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent subsidie sociale basis (Subsidieregeling Sociale Basis)

Literatuurverwijzing: (2019). Subsidieregeling sociale basis. Gemeente Amsterdam.

Omschrijving