Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Succes- en faalfactoren van lokale samenwerking (2015)

tussenevaluatie lokale coalities Kracht van Sport

Met sport als middel wil het Oranje Fonds de sociale samenhang in onze maatschappij versterken. Dat gebeurt via het programma ‘Kracht van Sport’, waarbinnen het fonds samen met NISB en NOC*NSF voor de financiële en inhoudelijke ondersteuning van 22 lokale coalities zorgt. Dat moet duurzaam lokaal aanbod opleveren, maar het Oranje Fonds wil ook leren van de manier waarop binnen de coalities wordt samengewerkt. Begin 2014 gingen de coalities van start en inmiddels is met tien van hen het samenwerkingsproces geëvalueerd. Een tussenstand.

Literatuurverwijzing: Houselt, C. van, & Westerhof, W. (2015). Succes- en faalfactoren van lokale samenwerking: tussenevaluatie lokale coalities Kracht van Sport.

Omschrijving