Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten (2017)

strategieën voor het bereik, de adoptie, de implementatie en de borging

Het doel van dit project is om vanuit een ‘evidence en practice based’ kader meer zicht te krijgen op strategieën om de impact van beweeginterventies – ter bevordering van cognitief functioneren en het verkleinen van het risico op hersenaandoeningen – in de praktijk te vergroten. Om antwoord te geven op de geformuleerde onderzoeksvragen zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt: een literatuurstudie, deskresearch van en interviews bij bestaande erkende relevante beweeginterventies, focusgroepgesprekken met de einddoelgroep, en interviews en een expertmeeting met experts. De beoogde populatie bestaat uit thuiswonende (te) weinig actieve volwassenen (45-65 jaar) en ouderen (65-plus). Deze populatie heeft het meeste baat bij beweeginterventies gericht op het stimuleren van bewegen. Veel organisaties kunnen een rol spelen bij het verbeteren van de implementatie van beweeginterventies. Belangrijk hierbij is dat de succesvolle strategieën voor het verbeteren van bereik, adoptie, implementatie en borging die in dit rapport staan beschreven hierbij worden meegenomen. In dit rapport komt duidelijk naar voren dat de wensen en behoeften van iedere persoon anders zijn waardoor het nodig is de strategie om mensen in beweging te krijgen te personaliseren. De Hersenstichting zet met name in op kennisontwikkeling (innovatie) en kennisverspreiding (voorlichting). De aanbevelingen voor de Hersenstichting zullen daarom ook met name hierop gericht zijn. 

Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., Collard, D.C.M., & Preller, L. (2017). Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten: strategieën voor het bereik, de adoptie, de implementatie en de borging. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut OUDE-TB-0004 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-534 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving