Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sumoworstelen (2011)

Auteur(s): Ralph Fredriksz

Stoeispelen nemen een vooraanstaande plaats in bij de gymnastieklessen voor het basisonderwijs. Terecht zijn ze opgenomen in de leerlijnen van het Basisdocument Bewegingsonderwijs. Kinderen stoeien erg graag. Leg maar een valmat neer in de gymzaal en je kunt er zeker van zijn, dat zich daar vóór aanvang van de les stoeiactiviteiten gaan plaatsvinden. Maar hoe geven wij vorm aan deze activiteit in onze gymlessen? Hierbij enkele suggesties. 

Literatuurverwijzing: Fredriksz, R. (2011, 27 mei). Sumoworstelen. Lichamelijke opvoeding 99 (pp. 20-21)