Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sustained physical activity and health following rehabilitation (2023)

Unraveling the role of perceived fatigue and activity pacing behaviour

Auteur(s): Bregje Seves

Nederlandse samenvatting
Aanhoudende fysieke activiteit en gezondheid na revalidatie: het ontrafelen van de rol van waargenomen vermoeidheid en activiteitenstimulatiegedrag

Ernstige ervaren vermoeidheid is geassocieerd met lage niveaus van beweeggedrag en lage niveaus van kwaliteit van leven bij mensen met fysieke beperkingen en/of chronische aandoeningen, en met name bij mensen na een Cerebro Vasculair Accident (CVA). Dat concludeert Seves in haar proefschrift, waarin zij de impact van vermoeidheid en het omgaan met vermoeidheid op beweeggedrag en kwaliteit van leven beschrijft, zowel tijdens als na revalidatie.

Seves beoogde met haar onderzoek bij te dragen aan de verbetering van vermoeidheidsbegeleiding in revalidatieprogramma’s en nazorg, en specifiek voor mensen na een CVA. De vermoeidheidsbegeleiding zou aandacht moeten besteden aan de volgende punten: omgaan met vermoeidheid en fysieke activiteiten, acceptatie van de aandoening, het vermogen, de mogelijkheid en de motivatie om beweeggedrag en participatie te veranderen, en verschillende vormen van vermoeidheid (mentale versus fysieke vermoeidheid).

Daarnaast hadden mensen na een CVA en hun naasten de behoefte om informatie over vermoeidheid na een CVA te ontvangen ruim voor ontslag uit revalidatie. Ook zou CVA-nazorg door een CVA-nazorgverpleegkundige/coach landelijk geïmplementeerd moeten worden in de revalidatiepraktijk, omdat mensen na een CVA en professionals daar behoefte aan hebben. 

English summary
This thesis aimed to investigate the role of  fatigue and activity pacing on sustained physical activity and health among people with physical disabilities and/or chronic diseases following discharge from rehabilitation, and especially in stroke survivors. This thesis took a diagnosis-overarching and disease-specific (stroke) approach to investigate this aim. Moreover, this aim was investigated by using divers methodologies, including quantitative study designs (cohort studies and cross-sectional studies), a narrative literature review and qualitative study designs (a semi-structured interview study and a focus group study).

High levels of perceived fatigue are associated with low levels of physical activity and low levels of HR-QoL in people with physical disabilities and/or chronic diseases following discharge from rehabilitation, and especially in stroke survivors. Advice on activity pacing seems to have the potential to manage fatigue and to increase physical activity and HR-QoL in this target population in rehabilitation practice and in follow-up care. The findings of this thesis will help guide improvement of fatigue guidance (e.g., advice on activity pacing) in rehabilitation programmes and follow-up care. Especially in stroke survivors, the advice on activity pacing should be person-centred through considering the acceptance of the disease, the capability, opportunity and motivation to change physical activity behaviour, and the distinct notions of perceived fatigue (mental and physical fatigue). Besides, information on post-stroke fatigue should be provided to stroke survivors well before discharge. Also, follow-up support after rehabilitation by a stroke coach should be implemented nationwide, since survivors and professionals expressed a need for it.

Literatuurverwijzing: Seves, B.L. (2023). Sustained physical activity and health following rehabilitation: Unraveling the role of perceived fatigue and activity pacing behaviour. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEZO-0315 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving