Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Talent van de straat (2016)

hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit te blijven

Auteur(s): Maike Kooijmans

De auteur van dit boek onderzocht wat de effecten van talentenprojecten zijn op risicojongeren. 

Om te voorkomen dat jongeren, die veel tijd op straat doorbrengen, ‘afwijkend’ gedrag ontwikkelen, bijv. door in de criminaliteit belanden, is er op lokaal niveau een groeiend aanbod van preventieve programma’s, waaronder talentgericht jongerenwerk. Dit moet risicojongeren motiveren tot een positieve (talent)ontwikkeling en hen op het rechte pad houden.

Wat is precies de bedoeling van deze preventieve programma’s, hoe werkt dat? Wie zijn deze zogenoemde risicojongeren en wat brengen deze programma’s teweeg? In hoeverre zijn het gepaste strategieën om crimineel gedrag te voorkomen?

Dat zijn vragen die hebben geleid tot dit boek, waarvan het proefschrift ‘Talent van de straat: Jongerenwerk als preventiestrategie’ ten grondslag ligt. 

Via jongerenwerkers kreeg de auteur toegang tot sportieve en artistieke talentprojecten en kwam ze in contact met deelnemende jongeren.

Literatuurverwijzing: Kooijmans, M.J.B. (2016). Talent van de straat: hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit te blijven. Amsterdam: Van Gennep.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen JEUG-0128 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving