Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Talentgericht werken met kwetsbare jongeren (2016)

Als jongeren werkelijk hun talenten willen inzetten, is het noodzakelijk dat ze leren wat hun krachten en kansen zijn en hoe ze deze kunnen ontwikkelen. Dit boek biedt inzicht in de wijze waarop sociale professionals samen met jongeren aan persoonlijke groei en maatschappelijke participatie kunnen werken. Talentprogramma’s zijn van grote betekenis om kwetsbare jongeren te inspireren, te motiveren en samen met hen nieuwe of andere mogelijkheden te creëren.

Dit boek bestaat uit drie delen. Deel 1 biedt, na een verkenning van meerdere perspectieven op talent en talentontwikkeling, inzicht in de pedagogische betekenis en de waarde van talentgericht werken. De auteurs beschrijven dit als ontwikkelwerk, erkenningswerk en verbindingswerk. Deel 2 biedt vijf handelingsvormen die richting gevend zijn voor het praktisch handelen: Aansluiten, Aanwakkeren, Aanmoedigen & Temperen, Bijzonder maken en Verbinden. De auteurs gaan in deel 3 aan de hand van bestaande kennis en eigen empirisch onderzoek in op drie thema’s die gerelateerd zijn aan de talentgerichte benadering: succeservaringen, rolmodellen en de werking van talentprojecten als preventiestrategie.

Bij het boek hoort een website met opdrachten en oefeningen, beeldmateriaal, links naar artikelen, methodiekbeschrijvingen en webcolleges.

Literatuurverwijzing: Abdallah, S., Kooijmans, M.J.B., & Sonneveld, J. (2016). Talentgericht werken met kwetsbare jongeren. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen JEUG-0130 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving