Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Team:Fit beleidsmonitor 2017 (intern rapport) (2018)

Team:Fit is een initiatief van Jongeren op Gezond Gewicht, gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Via Team:Fit werken sportverenigingen aan een gezonder aanbod in sportkantines. In totaal werken 1.271 sportverenigingen en sportaccommodaties aan het gezonder maken van hun sportkantine (peildatum 1 december 2017). De helft van deze verenigingen, uitsluitend voetbalverenigingen, werken hieraan met behulp van het programma ‘Lekker Bezig!’. De andere helft van de sportverenigingen wordt door Team:Fit ondersteund. 

Voor een gezondere sportkantine worden de richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum gevolgd. Aan de hand van deze richtlijnen kunnen sportverenigingen en sportaccommodaties werken naar een bronzen, zilveren of gouden sportkantine. De Team:Fit beleidsmonitor is door het Mulier Instituut opgesteld om de ontwikkelingen en de ervaringen met (het verspreiden, uitvoeren van) het programma Team:Fit bij deelnemende sportverenigingen en -accommodaties te volgen. De 600 organisaties die aan het programma Team:Fit deelnemen worden jaarlijks uitgenodigd om deze beleidsmonitor, een online vragenlijst, in te vullen. 

Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., Kalmthout, J. van, & Collard, D.C.M. (2018). Team:Fit beleidsmonitor 2017 (intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving