Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Terugblik op 5 jaar PRins-pilots (2006)

evaluatierapport

In 2001 en 2002 zijn onder de naam Professionalisering in de Sport (PRinS) vijftien pilots gestart met betaald verenigingsmanagement. Het ging hier om verenigingen of samenwerkingsverbanden van verenigingen. Er was sprake van structureel verenigingsmanagement, een vertegenwoordiging van verschillende takken van sport en verschillende organisatievormen. Het evaluatierapport is een beschrijving van hoe het PrinS project is verlopen en welke resultaten het heeft opgeleverd.

Literatuurverwijzing: Broesder, J., & Op het Veld, G. (2006). Terugblik op 5 jaar PRins-pilots: evaluatierapport. Arnhem: NOC*NSF.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen ACCO-0028 Beschikbaar
Mulier instituut PRINS-TB-0003 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving