Spring naar content
Terug naar de kennisbank

The BeweegKuur programme (2012)

a qualitative study of promoting and impeding factors for successful implementation of a primary health care lifestyle intervention for overweight and obese people

Achtergrond: De BeweegKuur (BK) is een gecombineerde leefstijlinterventie die in de eerstelijns gezondheidszorg wordt uitgevoerd. De BK heeft als doel mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico langdurig meer te laten bewegen en gezonder te laten eten. Het doel van het onderzoek was om factoren te identificeren die implementatie van de BK bevorderen of belemmeren. Methoden: De studie bestond uit 3 focusgroepbijeenkomsten met deelnemers, 15 interviews met zorgverleners, en een focusgroepbijeenkomst met diëtisten. De letterlijke digitale verslagen van de interviews en focusgroepgesprekken werden geanalyseerd met het Nvivo kwalitatieve research software package. Resultaten: Voor sommige deelnemers kwam de uitnodiging om deel te nemen aan de BK als een verrassing omdat er geen sprake was van een concrete gewichtsgerelateerde aandoening. Zorgverleners namen voor deze deelnemers voldoende tijd om uit te leggen dat het programma voor hun geschikt en veilig was. Deelnemers en zorgverleners waren over het algemeen positief over de uitvoerbaarheid van de BK. Conclusies: Zorgverleners en deelnemers waren gemotiveerd om deel te nemen aan het programma, en gaven aan dat het overeenkwam met hun wensen en behoeften. De combinatie van de inhoudelijke elementen ‘bewegen’ en ‘voeding’, samen met de multidisciplinaire aanpak, kunnen de BK tot succesvolle interventie maken als rekening wordt gehouden met belemmerende en stimulerende factoren die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen.

Literatuurverwijzing: Helmink, J.H.M., Kremers, S.P.J., Boekel, L.C. van, Brussel-Visser, F.N. van, Preller, L., Vries, N.K. de, ... Maastricht University (2012). The BeweegKuur programme: a qualitative study of promoting and impeding factors for successful implementation of a primary health care lifestyle intervention for overweight and obese people. Family Practice 2012 (pp. i68–i74)

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-05-A09 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving