Spring naar content
Terug naar de kennisbank

The brain in motion (2019)

effects of different types of physical activity on primary school children's academic achievement and brain activation

Auteur(s): Anne de Bruijn

Het hoofddoel van dit proefschrift was het onderzoeken van de effecten van twee typen fysieke activiteit, aerobe en cognitief-uitdagende, op schoolprestaties en hersenfuncties van 8-tot-10-jarige basisschoolleerlingen. Als een eerste stap zijn de relaties tussen fysieke, cognitieve, en academische vaardigheden onderzocht, evenals de relaties tussen fysieke vaardigheden en hersenfuncties.

In deze studies is gekeken naar:

  1. de mediërende rol van executieve functies in de relatie tussen fysieke fitheid en lage schoolprestaties;
  2. de differentiële relaties van fysieke fitheid en motorische vaardigheden met schoolprestaties in lezen, rekenen en spelling; en
  3. de relaties van fitheid en motorische vaardigheden met hersenfuncties tijdens een visueel werkgeheugen taak, gemeten met functionele hersenscans.

 

De resultaten van deze studies zijn vervolgens als leidraad gebruikt voor het tweede deel van dit proefschrift, waarin gekeken is naar de effecten van twee fysieke interventies op schoolprestaties: een interventie gericht op aerobe fysieke activiteit en een interventie gericht op cognitief-uitdagende fysieke activiteit. De aerobe interventie richtte zich op het verbeteren van de fitheid en conditie van kinderen door het aanbieden van spellen en oefeningen op een matig-tot-intensief intensiteitsniveau. De cognitief-uitdagende interventie had als doel het stimuleren van de motorische en cognitieve vaardigheden van leerlingen door middel van oefeningen met complexe bewegingen, of spellen met lastige en snel veranderende regels. Daarnaast is in het tweede deel van dit proefschrift gekeken naar de effecten van de twee interventies op hersenfuncties, om zo te achterhalen hoe fysieke activiteit veranderingen in schoolprestaties teweegbrengt.

Literatuurverwijzing: Bruijn, A.G.M. de (2019). The brain in motion: effects of different types of physical activity on primary school children's academic achievement and brain activation. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Omschrijving