Spring naar content
Terug naar de kennisbank

The broker role in de connection between the primary care sector and the sport sector (2017)

Auteur(s): Noor Willemsen

Doel

Het perspectief van professionals ten aanzien van de rol van buurtsportcoaches in de verbinding tussen de zorg sector en de sport- en beweeg sector identificeren. Een onderdeel hiervan is de bijdrage van de buurtsportcoaches in de duurzaamheid van de verbinding.

Onderzoeksvragen

  1. Wat vormt/betekent een broker rol (makelaarsrol) volgens de literatuur?
  2. Wat is het perspectief van professionals ten aanzien van de broker rol in de verbinding tussen de zorg sector en de sport sector?
  3. Wat is het perspectief van professionals ten aanzien van de bijdrage van de buurtsportcoaches aan de duurzaamheid van de verbinding tussen de zorg sector en de sport- en beweeg sector?

Resultaten

Brokers bleken een specifiek doel te hebben binnen intersectorale samenwerking. Twee verschillende hoofddoelen konden geïdentificeerd worden. Op basis van doelen konden vervolgens drie typen brokers onderscheiden worden. Het eerste doel was het faciliteren en managen van netwerken met een interne focus. Deze brokers werden geïdentificeerd als type A brokers. Zij hadden de verantwoordelijkheden om het netwerk te organiseren/managen en om samenwerking te faciliteren. Het tweede doel was om te functioneren als contactpunt tussen verschillende sectoren. Hierbij was het doel om voordelen te creëren voor een derde partij (e.g. populatie groepen, patiënten). Twee typen brokers (type B en C) hadden dit doel. Type B en type C brokers konden onderscheiden worden op basis van de positie in het netwerk. Type B brokers bleken gepositioneerd tussen de sectoren om een gezamenlijk doel te bereiken. Ook coördineerden zij contact/services naar de derde partij. Type C brokers functioneerden als vertegenwoordiger van de derde partij. Verantwoordelijkheden van type C brokers waren het faciliteren van de verbinding tussen de vertegenwoordigde populatie en de sectoren, en het functioneren als poortwachter voor de derde partij.

Professionals gaven aan dat buursportcoaches ingezet zijn om de zorg sector en de sport sector met elkaar te verbinden. Ze schreven de buurtsportcoaches een centrale positie in het netwerk toe en gaven aan dat buurtsportcoaches vanuit deze positie voordelen kon creëren voor de doelgroep. Dit deden zij voornamelijk door de doelgroep te begeleiden door het netwerk.

Professionals gaven ook aan dat de verbinding tussen de twee sectoren sterk afhankelijk is van de rol van de buurtsportcoaches. Professionals die samenwerken op project basis gaven aan dat zij de verbinding nog niet ervaren als duurzaam. Zij stelden randvoorwaarden die zij noodzakelijk achtten voor het bewerkstelligen van een duurzame verbinding.  

Literatuurverwijzing: Willemsen, N. (2017). The broker role in de connection between the primary care sector and the sport sector. Wageningen:

Omschrijving