Spring naar content
Terug naar de kennisbank

The care sport connector in the Netherlands (2017)

Auteur(s): Karlijn Leenaars

Deze dissertatie beschrijft onderzoek naar de rol van de buurtsportcoach en de impact van de buurtsportcoach in het verbinden van de eerstelijnszorg met de sport- en beweegsector. De volgende vier onderzoeksvragen zijn geformuleerd:

  1. Wat zijn de processen die bijdragen aan de verbinding tussen de eerstelijnszorg en de sport- en beweegsector?
  2. Wat zijn de condities op nationaal en lokaal niveau die de buurtsportcoach ondersteunen of belemmeren in het verbinden van de eerstelijnszorg met de sport- en beweegsector?
  3. Wat is de impact van de buurtsportcoach en wat is het gepercipieerde maatschappelijk rendement voor de gemeente, wijk en inwoners?
  4. Welke lessen kunnen geleerd worden om de theorie en praktijk rondom gezondheidsbevordering te bevorderen?
Literatuurverwijzing: Leenaars, K.E.F. (2017). The care sport connector in the Netherlands. Wageningen: Wageningen University.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEZO-0292 Beschikbaar
Mulier instituut GEZO-0129 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving