Spring naar content
Terug naar de kennisbank

The connection between the primary care and the physical activity sector: professionals’ perceptions (2016)

Dit artikel geeft inzicht in de rollen van buurtsportcoaches bij het tot stand brengen van de verbinding tussen de eerstelijns zorg en de sport- en beweegsector. De rollen worden beschouwd vanuit het perspectief van professionals die werken in de eerstelijnszorg, welzijn en sport.

Professionals onderscheiden drie verschillende rollen voor de buurtsportcoach bij de verbinding zorg en sport: 1) intermediair, 2) doorverwijzer, en 3) facilitator. De professionals zijn over het algemeen positief over de manier waarop buurtsportcoaches deze rollen vervullen. Tevens zijn ze enthousiast over de ontstane verbinding tussen de twee sectoren. Echter, er worden barrières ervaren die belemmerend kunnen werken bij het realiseren van de verbinding tussen zorg en sport. 

De belemmeringen die professionals ervaren worden in dit artikel genoemd. De resultaten van deze studie zijn relevant voor beleidsmakers, gemeenten en organisaties die werken aan het tot stand brengen tussen de verbinding zorg en sport en daar een buurtsportcoach voor in willen zetten. Er worden aanknopingspunten gegeven voor het versterken van de samenwerking tussen beide sectoren.

Het artikel is gerelateerd aan het artikel ‘The role of care sport connectors in the Netherlands’ (Leenaars et al., 2016), waarin de rollen van de buurtsportcoaches worden beschouwd vanuit het perspectief van de buurtsportcoaches zelf.

Literatuurverwijzing: Leenaars, K.E.F., Florisson, A., Smit, E., Wagemakers, A., Molleman, G., & Koelen, M. (2016). The connection between the primary care and the physical activity sector: professionals’ perceptions. BMC Public Health 16

Omschrijving