Spring naar content
Terug naar de kennisbank

The Daily Mile (2020)

een onderzoek naar de uitvoering en het effect op uithoudingsvermogen

The Daily Mile is een beweeginitiatief voor basisscholen (groep 3 t/m 8). Een klas gaat op minimaal drie schooldagen per week gedurende vijftien minuten naar buiten om op matig intensief niveau te bewegen.

JOGG is initiatiefnemer van The Daily Mile in Nederland. In opdracht van JOGG heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering en het effect van The Daily Mile op het uithoudingsvermogen van basisschoolleerlingen. Deze effectstudie is in 2019 (februari-juni) uitgevoerd. In totaal deden 659 kinderen van negen verschillende basisscholen mee.

Uit het onderzoek van het Mulier Instituut blijkt:

  • Bij kinderen (groep 5-8) die twaalf weken lang drie of vier keer per week The Daily Mile liepen, verbeterden hun uithoudingsvermogen. Bij een groep kinderen die The Daily Mile niet uitvoerden, bleef het uithoudingsvermogen gelijk.
  • Leerkrachten van drie van de vijf scholen die The Daily Mile uitvoerden werden door JOGG extra begeleid bij de implementatie van The Daily Mile. Deze extra begeleiding bleek geen meerwaarde te hebben voor de implementatie van The Daily Mile en bleek niet van invloed te zijn op de resultaten op het uithoudingsvermogen van de kinderen. Zowel in de groep scholen met als zonder begeleiding verbeterde het uithoudingsvermogen van de kinderen.
  • Op de vraag hoe zwaar kinderen het uitvoeren van The Daily Mile vonden, bleek dat The Daily Mile na twaalf weken als minder zwaar werd ervaren dan bij de start.
  • Alle zes leerkrachten hebben ervaren dat The Daily Mile de leerlingen helpt om hun energie kwijt te kunnen. Ook ervoer de meerderheid van de leerkrachten dat leerlingen The Daily Mile leuk vonden.
  • Voorbeelden van tips om de motivatie bij uitvoering van The Daily Mile hoog te houden zijn volgens leerkrachten: zelf meedoen, leerlingen aanmoedigen en verschillende routes verzinnen. Leerlingen vinden het toevoegen van oefeningen of een spelletje belangrijk.

Lees hier de resultaten van de effectstudie in een Engelstalig wetenschappelijk artikel, gepubliceerd in het tijdschrift ‘International Journal of Environmental Research and Public Health’.

Literatuurverwijzing: Jonge, M. de, Slot-Heijs, J.J., Prins, R.G., & Singh, A.S. (2020). The Daily Mile: een onderzoek naar de uitvoering en het effect op uithoudingsvermogen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut JEUG-TB-0010 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-679 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving