Spring naar content
Terug naar de kennisbank

The development, implementation and evaluation of an integrated overweight prevention approach for pre-schoolers : SuperFIT (2021)

Auteur(s): Ilona van de Kolk

Overgewicht en obesitas bij kinderen is een belangrijk gezondheidsprobleem. Het is bekend dat overgewicht en obesitas in de kindertijd vaak blijft voortbestaan in de volwassenheid. Het is dan ook een complex gezondheidsprobleem om te genezen, wanneer het zich voordoet. Overgewicht en obesitas zijn voornamelijk het gevolg van een verstoring in de energiebalans. Daarom is het belangrijk om gezond energiebalans gerelateerd gedrag te bevorderen, zoals bijvoorbeeld gezonde voeding en beweging. Dit is al belangrijk voor peuters (kinderen van 2-4 jaar oud) omdat gedragsgewoontes zich in die leeftijd al vormen en peuters mogelijk al ongezonde voedingsgewoontes hebben, onvoldoende bewegen en te veel zitten.

De omgeving heeft een belangrijke invloed op gedrag, door bijvoorbeeld de beschikbaarheid van gezonde voedingsproducten of de steun van ouders om actief te zijn. De kinderopvang- en de thuisomgeving hebben een belangrijke invloed op het gedrag van peuters. Er kan een interactie zijn tussen deze twee omgevingen. Dit betekent dat kenmerken van de kinderopvangomgeving, afhankelijk van de kenmerken van de thuisomgeving het gedrag van een kind anders kunnen beïnvloeden, en andersom. Het is belangrijk om deze omgevingen op één lijn te brengen om zo een grotere invloed op het gedrag van peuters te kunnen hebben. Een veelomvattende, integrale interventie aanpak om gezond energiebalans gerelateerd gedrag bij peuters te bevorderen werd geïnitieerd.

Het hoofddoel van dit proefschrift was het ontwikkelen, implementeren en evalueren van deze interventie aanpak. Er werd onderzoek gedaan als basis voor de ontwikkeling van de interventie. De ontwikkeling van SuperFIT is beschreven en het programma werd geëvalueerd met zowel een effect- als procesevaluatie

Literatuurverwijzing: Kolk, I. van de (2021). The development, implementation and evaluation of an integrated overweight prevention approach for pre-schoolers : SuperFIT. Ilona van de Kolk.

Omschrijving