Spring naar content
Terug naar de kennisbank

The development of the Athletic Skills Track (2019)

a new motor competence assessment

Auteur(s): Joris Hoeboer

Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van de Athletic Skills Track, een nieuwe motoriektest voor in de lichamelijke opvoeding. In dit proefschrift wordt ingegaan op de betrouwbaarheid, validiteit en praktische toepasbaarheid van deze nieuwe motoriektest.

Literatuurverwijzing: Hoeboer, J. (2019). The development of the Athletic Skills Track: a new motor competence assessment. J. Hoeboer.

Omschrijving