Spring naar content
Terug naar de kennisbank

The economics of sports (2011)

Rotterdam, gezond, sociaal én veilig door sport!

Sportparticipatie heeft een enorme, positieve impact op de gezondheid van Rotterdammers, op de leefbaarheid en veiligheid van buurten en wijken en op bestedingen in de stad. De maatschappelijke waarden van sport in Rotterdam bedragen jaarlijks in totaal bijna 1 miljard euro aan positieve effecten zoals een langere levensduur (gezondheid), een vermindering van ziekteverzuim, betere schoolprestaties, een toename van leefbaarheid, bedrijvigheid en consumptieve bestedingen, waardestijging van vastgoed en meer sociale binding tussen wijken en mensen. Dit blijkt uit dit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de EDBR.

Literatuurverwijzing: Economic Development Board Rotterdam (EDBR) (2011). The economics of sports: Rotterdam, gezond, sociaal én veilig door sport!. Rotterdam: Economic Development Board Rotterdam.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-19-A24 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving