Spring naar content
Terug naar de kennisbank

The effect of commuter cycling on physical performance and on coronary heart disease risk factors (1996)

Auteur(s): Ingrid Hendriksen

De vraagstelling van dit onderzoek is in welke mate het regelmatig gebruik van de fiets in het woon-werk verkeer het fysieke prestatievermogen verbetert. Tevens wordt bekeken of woon-werk fietsen een gunstige invloed heeft op enkele belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Literatuurverwijzing: Hendriksen, I.J.M. (1996). The effect of commuter cycling on physical performance and on coronary heart disease risk factors. Amsterdam: I.J.M. Hendriksen.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEZO-0222 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving