Spring naar content
Terug naar de kennisbank

The relationship between physical fitness and executive function in first year pre-vocational students (2012)

abstract

Slechts 40% van alle Nederlandse kinderen beweegt voldoende om fysiek gezond te zijn. Binnen de lagere stroming van het onderwijs is dit percentage het grootst. Dit terwijl fysieke fitheid voor meer dingen dan alleen gezondheid van belang is. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat er een relatie is tussen fysieke fitheid en verschillende aspecten van executieve functies (EF) zoals inhibitie, plannen, cognitieve flexibiliteit en werk geheugen. Het doel van deze studie was om de relatie tussen fysieke fitheid en EF in eerstejaars vmbo leerlingen te onderzoeken. Als tweede vraag werd er gekeken naar het effect van school niveau binnen het vmbo (BB en TL) op fitheid.

Literatuurverwijzing: Sabel, J., Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), & Rijksuniversiteit Groningen, Bewegingswetenschappen (2012). The relationship between physical fitness and executive function in first year pre-vocational students: abstract.

Omschrijving