Spring naar content
Terug naar de kennisbank

The TOPFIT study (2012)

the outcome of psychosis and fitness therapy

Auteur(s): Thomas Scheewe

De onderzoeken die staan beschreven in dit proefschrift maken allen deel uit van de TOPFIT studie. Het doel van de TOPFIT studie is om te onderzoeken in hoeverre:

  • er verschillen in lichamelijke activiteit (hoofdstuk 2), energie-inname (hoofdstuk 3) en fitheid (hoofdstuk 4) bestaan tussen patiënten met schizofrenie en gezonde vrijwilligers, waarbij ook de relatie tussen deze factoren en gezondheidsparameters bij patiënten onderzocht is;
  • fitnesstherapie een positief effect heeft op de mentale en lichamelijke gezondheid van patiënten met schizofrenie (hoofdstuk 4 en 5);
  • fitnesstherapie en verbetering van fitheid een beschermende werking hebben op hersenvolumeveranderingen bij patiënten met schizofrenie alsook bij gezonde vrijwilligers (hoofdstuk 6).

In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste resultaten van de TOPFIT studie samengevat. Hierbij worden achtereenvolgens ook de methodologische aspecten, gevolgen voor de klinische praktijk en suggesties voor toekomstig onderzoek besproken.

Literatuurverwijzing: Scheewe, T.W. (2012). The TOPFIT study: the outcome of psychosis and fitness therapy. Utrecht: Universiteit Utrecht, faculteit geneeskunde.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEZO-0146 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving