Spring naar content
Terug naar de kennisbank

The working elements of moving the goalposts (2014)

football, peer education and leadership in Kenyan girls

Auteur(s): Melissa Be

Wegens de (economische, menselijke, sociale, politieke) middelen die zijn toegewijd aan Sport for Development (SfD) organisaties is het van belang om de onderwerpen en impact te begrijpen van sport en ontwikkeling. Moving the Goalposts (MTG) in Kenia is een van deze SfD organisaties. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in welke elementen van Moving the Goalposts (MTG) bijdragen aan leiderschapsontwikkeling in Keniaanse meisjes, in het specifiek gericht op voetbal en peer education. Diepte-interviews, vragenlijsten, scripts en observaties van 88 deelnemers zijn hiervoor gebruikt. Vanuit de participanten waren de verschillende programma- en ontwikkelingsmogelijkheden, selectie, ondersteunende omgeving en reflectiemomenten werkzaam. Op organisatorisch niveau (implementatie) werden het actief verspreiden van informatie binnen de gemeenschap, trainingen op maat, co-facilitator, maandelijkse bijeenkomsten, monitoren en evalueren en steun binnen de organisatie gezien als bevorderend. Vanuit de studie wordt aanbevolen om sport te gebruiken als ‘middel’ voor ontwikkelen en tegelijk dichte relaties te onderhouden met de gemeenschap om op deze manier het leiderschapspotentieel van meisjes te bereiken.

Literatuurverwijzing: Be, M.S.Y. (2014). The working elements of moving the goalposts: football, peer education and leadership in Kenyan girls. Utrecht: Utrecht University.

Omschrijving