Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Tiende nationale straatspeeldag (1999)

verslag

Op 9 juni 1999 vond de Tiende Nationale Straatspeeldag plaats. Het was een gedenkwaardig evenement: niet alleen omdat een recordaantal ouders en kinderen deelnam, maar ook omdat koningin Beatrix de officiële landelijke opening verrichtte. Op de Nationale Straatspeeldag sluiten ouders en kinderen in heel Nederland straten af voor het verkeer en maken er voor één dag veilige speelstraten van. Daarmee vragen zijn aandacht voor de kwetsbare positie van kinderen in het verkeer en voor onveilige verkeerssituaties in hun buurt. De Tiende Nationale Straatspeeldag trok bijna 220.000 kinderen: 65.000 meer dan in 1998. Zo’n 2.300 straten gingen dicht voor het verkeer. Dit verslag geeft een overzicht van opzet, organisatie en verloop van de actie. Het bestaat uit drie delen. In deel 1 wordt ingegaan op de doelstellingen, de organisatie en de financiering van de Tiende Nationale Straatspeeldag. De resultaten van de Straatspeeldag worden besproken op basis van de evaluatie-enquête die KINDEREN VOORRANG direct na afloop van de Straatspeeldag onder alle deelnemende groepen hield. Deel 2 van het rapport bevat een selectie van reportages die over de Tiende Nationale Straatspeeldag in de pers zijn verschenen. Tenslotte staat in deel 3 een lijst van alle groepen die zich in 1999 bij KINDEREN VOORRANG als Straatspeeldag-deelnemer hebben aangemeld.

Literatuurverwijzing: Stichting KINDEREN VOORRANG! (1999). Tiende nationale straatspeeldag: verslag. Amsterdam: Stichting KINDEREN VOORRANG!.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0029 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving