Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Tijdopnamen (1995)

een onderzoek naar verschillen en veranderingen in de dagelijkse bezigheden van Nederlanders op basis van tijdbudgetgegevens

Auteur(s): Joep de Hart

Deze studie bevat de uitkomsten van een onderzoek naar de dagelijkse bezigheden van Nederlanders in de jaren 1975, 1980, 1985 en 1990. Zij biedt een actualisatie tot aan 1990 van verschillende trends die in een eerder SCP-rapport (‘Tijd komt met de jaren’) tot aan 1985 werden beschreven. De gegevens zijn ontleend aan tijdbudgetonderzoeken die in de vier genoemde jaren zijn gehouden onder representatieve steekproeven uit de bevolking van 12 jaar en ouder. De peilingen maken gebruik van het dagboeksysteem, bestrijken steeds een hele week en zijn elke keer tijdens dezelfde najaarsweken uitgezet. Centraal in deze studie staan veranderingen die zich hebben voorgedaan in het activiteitenpatroon van verschillende bevolkingsgroepen en hun tijdsbesteding aan variërende dagelijkse bezigheden. Uitvoeriger dan in het vorige tijdsbestedingsrapport wordt in het onderhavige ingegaan op de vrijetijdsbesteding en de maatschappelijke participatie van de Nederlandse bevolking in de periode 1975-1990. Daarnaast is ruim aandacht geschonken aan verschillen die in deze jaren vallen waar te nemen tussen mannen en vrouwen en tussen leeftijdsgroepen op de terreinen van betaalde en onbetaalde arbeid, onderwijsdeelname en vrijetijdsgedrag.

Literatuurverwijzing: Hart, J. de (1995). Tijdopnamen: een onderzoek naar verschillen en veranderingen in de dagelijkse bezigheden van Nederlanders op basis van tijdbudgetgegevens. Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SOCI-0232 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving