Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Tik- en afgooispelen, toetje of hoofdgerecht? (3) (2007)

Auteur(s): Henk Breukelman

Tik- en afgooispelen hebben in het voortgezet onderwijs een merkwaardige status. Iedereen speelt ze, maar bijna nergens worden ze voor vol aangezien. Er wordt weinig onderwijs op gegeven en voor een cijfer trefballen of jagerballen doen we ook al niet. Alleen in de eindtermen van het vmbo worden ze expliciet genoemd. Deze artikelenserie wil een poging doen deze spelen een volwaardige plaats te geven die ze mijn inziens verdienen. Deze laatste keer: de softbalspelen. Alhoewel softbal wel als volwaardig wordt beschouwd. Maar geldt dat ook voor allerlei voorbereidingen en varianten daarop?

Literatuurverwijzing: Breukelman, H. (2007, mei). Tik- en afgooispelen, toetje of hoofdgerecht? (3). Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 20-23)