Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Tipkaart valpreventie (2023)

Tips voor gemeenten: zo ga je aan de slag met valpreventieve beweegprogramma’s

Het toenemende aantal senioren vraagt om meer aandacht voor de zelfredzaamheid en vitaliteit van deze groep. Het onderdeel valpreventie is intussen specifiek opgenomen in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Gemeenten worden aangespoord om domeinoverstijgend samen te werken. Inzetten op (val)preventie en bewegen voor ouderen staat hierbij centraal, deze tipkaart helpt je op weg om dit lokaal vorm te geven.

Literatuurverwijzing: Kenniscentrum Sport & Bewegen (2023). Tipkaart valpreventie: Tips voor gemeenten: zo ga je aan de slag met valpreventieve beweegprogramma’s. Utrecht: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving