Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Tipsheet bouwstenen veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving (2021)

Deze tipsheet geeft informatie en handvatten voor het creëren van een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving. Aan de hand van zes pijlers maken we inzichtelijk wat belangrijk is bij dit thema.

Literatuurverwijzing: Kenniscentrum Sport & Bewegen (2021). Tipsheet bouwstenen veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving