Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Toekomst van de racketsport in gemeente Alphen aan den Rijn (2019)

onderzoek naar de ontwikkeling en toekomst van racketsporten in gemeente Alphen aan den Rijn

Het doel van dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, is om de (huidige en toekomstige) behoefte aan accommodaties van de acht tennisverenigingen in deze gemeente en het toekomstperspectief van de Stichting Alphens Tennispark (SAT) in kaart te brengen.

Op basis van zowel de ruimtelijke vraag naar racketsport (tennis, (i)squash en padel) als de visie en plannen van de betrokken organisaties bij de stichting ontstaat inzicht in de toekomstmogelijkheden en bestendigheid van de racketsport in gemeente Alphen aan den Rijn.

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 worden ontwikkelingen en prognoses beschreven die relevant zijn bij de toekomstige tennisaccommodatiebehoefte in de gemeente Alphen aan den Rijn. In hoofdstuk 3 wordt de huidige en toekomstige tennisaccommodatiebehoefte gepresenteerd. Vervolgens beschrijft hoofdstuk 4 de mogelijkheden van de ontwikkeling van padel en (i)squash voor de tennissport in gemeente Alphen aan den Rijn. In hoofdstuk 5 volgen de ambities van de Stichting Alphens Tennispark (SAT) en de organisaties verbonden aan SAT alsmede uitdagingen en mogelijkheden richting de toekomst. Ten slotte volgen in hoofdstuk 6 conclusies en aanbevelingen om het beleid omtrent de tennisverenigingen in gemeente te herijken.

Literatuurverwijzing: Hoeijmakers, R., & Hoekman, R.H.A. (2019). Toekomst van de racketsport in gemeente Alphen aan den Rijn: onderzoek naar de ontwikkeling en toekomst van racketsporten in gemeente Alphen aan den Rijn. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0023 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-668 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving