Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Toekomst van tennis, voetbal, binnensport en zwembaden in de gemeente Nieuwkoop (2020)

onderzoek naar het toekomstperspectief van tennis, voetbal en de behoefte aan binnensportaccommodaties en zwembaden in de gemeente Nieuwkoop

Om het sportbeleid in gemeente Nieuwkoop gefundeerd vorm te geven heeft de gemeente behoefte aan een objectief kader om toekomstige gemeentelijke investeringen in sport tegen af te zetten.

De gemeente Nieuwkoop heeft het Mulier Instituut gevraagd om in 2019 de (huidige en toekomstige) behoefte aan tennis, voetbal en binnensportaccommodaties de gemeente Nieuwkoop in kaart te brengen.

Wanneer het gaat om de tennis- en voetbalverenigingen worden zowel de ruimtelijke vraag naar de sport als de visie en plannen van de betrokken organisaties meegenomen om uitspraken te doen over de toekomstmogelijkheden en bestendigheid van deze sporten in gemeente Nieuwkoop. Wanneer het gaat om de binnensport in gemeente Nieuwkoop worden de gymzalen, sporthallen en binnenzwembaden bedoeld. 

Leeswijzer: hoofdstuk 2 beschrijft ontwikkelingen en prognoses die relevant zijn bij de toekomstige tennis-, voetbal- en binnensportaccommodatiebehoefte in de gemeente Nieuwkoop. In hoofdstuk 3 worden de huidige en toekomstige tennisaccommodatiebehoefte, de toekomstbestendigheid en de behoefte aan ondersteuning van en samenwerking tussen de tennisverenigingen gepresenteerd. Vervolgens beschrijft hoofdstuk 4 de huidige en toekomstige voetbalaccommodatiebehoefte, de toekomstbestendigheid en de behoefte aan ondersteuning van en samenwerking tussen de voetbalverenigingen en de stichting. In hoofdstuk 5 volgt de (toekomstige) behoefte van de binnensportaccommodaties (sporthallen, sportzalen en gymzalen) en in hoofdstuk 6 volgt de capaciteit aan zwemwater. Ten slotte volgen in hoofdstuk 7 conclusies en aanbevelingen om het beleid omtrent de tennis- en voetbalverenigingen en binnensportaccommodaties en zwemwater in gemeente Nieuwkoop te herijken.

Literatuurverwijzing: Hoeijmakers, R., Floor, C., Schadenberg, B., Ruikes, D., & Hoekman, R.H.A. (2020). Toekomst van tennis, voetbal, binnensport en zwembaden in de gemeente Nieuwkoop: onderzoek naar het toekomstperspectief van tennis, voetbal en de behoefte aan binnensportaccommodaties en zwembaden in de gemeente Nieuwkoop. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0023 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-730 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving