Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Toekomstperspectieven voor de fitnessbranche (2013)

een onderzoek naar de strategische respons van fitnesscentra op de huidige ontwikkelingen in de fitnessbranche

Auteur(s): Rinse Bleeker

Het doel van het onderzoek waarvan deze scriptie verslag doet, is het verkrijgen van inzicht in hoe fitnesscentra inspelen op huidige trends en ontwikkelingen in de fitnessbranche. Hoe wordt ingespeeld op een veranderende omgeving? Wat betekent die verandering dan in de praktijk? Wat zou een aanpassing van het huidige concept voor een fitnessclub moeten opleveren?

Literatuurverwijzing: Bleeker, R. (2013). Toekomstperspectieven voor de fitnessbranche: een onderzoek naar de strategische respons van fitnesscentra op de huidige ontwikkelingen in de fitnessbranche. Groningen: Wagner Group, Sport Management Institute.

Omschrijving