Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Toekomstscenario's voor schoolsport (2012)

inventarisatie, vergelijking en perspectieven van schoolsportactiviteiten in Nederland

Het doel van deze studie is te onderzoeken hoe schoolsportactiviteiten tussen de verschillende onderwijssoorten en tussen het onderwijs en traditionele sportaanbieders (sportbonden en verenigingen) met elkaar samenhangen en op welke wijze schoolsport in de toekomst kan worden georganiseerd. Het gaat hierbij niet om de effectiviteit van verschillende typen schoolsport maar om de organisatorische en inhoudelijke samenhang van schoolsport voor de toekomst. Daarvoor zijn 34 typen schoolsportactiviteiten in de gehele onderwijskolom geïnventariseerd. Daarbij is onderscheid gemaakt in organisatie- en activiteitskenmerken van de schoolsportactiviteit.

Literatuurverwijzing: Reijgersberg, N., Lucassen, J.M.H., Pot, N., & Hilvoorde, I. van (2012). Toekomstscenario's voor schoolsport: inventarisatie, vergelijking en perspectieven van schoolsportactiviteiten in Nederland. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen ONDE-TB-0007 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-274 Beschikbaar
Mulier instituut ONDE-TB-0005 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving