Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Toolbox voor een motiverend leerklimaat (2018)

ja, dat doe ik echt niet meneer! dan sta ik harstikke voor schut!

Iedere leerling beleeft de les LO op zijn eigen manier. Wat de ene leerling leuk en motiverend vindt, ervaart de andere leerling mogelijk als vervelend en daarmee demotiverend. In dit artikel wordt ingegaan op welke wijze de leraar LO positief invloed kan uitoefenen op de motivatie van leerlingen in de les LO.

Literatuurverwijzing: Weeldenburg, G, Borghouts, L.B., & Slingerland, M. (2018, mei). Toolbox voor een motiverend leerklimaat: ja, dat doe ik echt niet meneer! dan sta ik harstikke voor schut!.

Omschrijving